5

Kalbėdami apie vyrų ir moterų santykius, privalome įvertinti susidariusios situacijos grėsmes ir iššūkius, praradimus ir neišvengiamus pokyčius, kurie vyksta plačiajame pasaulyje. 

Tapatybių kaita, „pozityvios pusiausvyros“ nykimas, vertybių devalvacija keičia lyčių santykius, kelio perspektyva vyrams ir moterims gana skirtinga: akivaizdus moterų kilimas ir būtinybė vyrams keisti patriarchatinės dominijos sąlygojamus prioritetus, kad neprarastų nacionalinių tapatumų.