Leidybos etikos principai

Žurnalo redaktorių kolegija, straipsnių autoriai ir recenzentai privalo laikytis aukštų profesinių ir etikos standartų. 

Plagijavimas, t. y. svetimos publikacijos teksto, tyrimo metodikos, idėjos pateikimas kaip savo ar į mokslo apyvartą jau įvestų empirinių duomenų pateikimas kaip naujai surastų, naudotos literatūros nenurodymas, yra draudžiamas. Žurnalas turi teisę bet kurioje rankraščio vertinimo stadijoje atmesti publikacijai pateiktus rankraščius kilus įtarimui plagiatu. 

Straipsnių autoriai ir recenzentai turi atskleisti bet kokius interesų konfliktus, galinčius turėti įtakos tyrimų rezultatams ar jų interpretavimui, įskaitant tyrimui ir straipsniui parengti naudoto finansavimo šaltinius (jei jų būta).