9

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, didžiuoju prasmės ieškotuoju vadinamas Algirdas Julius Greimas 1991 metų rudenį parengė preliminarų dokumentą, kurį pavadinimo „Pro memoir Lietuvos ateities projektavimo reikalu“, ir adresavo Lietuvos presidentui Vytautui Landsbergiui. Mąstydamas apie tautos ateitį, jis pasirinko privataus inicijavimo formatą, ir preliminari versija, tartum ir nepretenduojanti, pasak Greimo, „net išsamumą, net į minutes organizavimo stangrumą“, galėjo tapti prasmingu tautiniu manifestu „gilesnių apmąstymų pretekstu“, kuris daugiau kaip dvidešimt penkerius metus kvietė naujiems ideologiniams pokyčiams.