Redaktorių kolegija

Prof. dr. Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) 

Dr. Eda Kalmre (Estijos literatūros muziejus, Tartu, Estija)

Doc. dr. Naglis Kardelis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Gediminas Lankauskas (Reginos universitetas, Kanada) 

Dr. Małgorzata Litwinowicz (Varšuvos universiteto Lenkų kultūros institutas, Lenkija) 

Prof. dr. Rūta Muktupāvela (Latvijos kultūros akademija, Ryga, Latvija) 

Doc. dr. Rita Repšienė, vyr. red. (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus universitetas) 

Dr. Vytautas Rubavičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas) 

Dr. Aida Savicka, atsakingoji sekretorė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Prof. dr. Rasa Vasinauskaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 

Doc. dr. Odeta Žukauskienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas)